Xem Phim Bảo Hộ Gia Đình tập 49 | Guardian Of Beauty - phim bao ho gia dinh tập 50 cuối xoay quanh câu chuyện về công chúa hư hỏng và cha cô, những người không muốn nhìn thấy con gái của mình để tiếp tục con đường này quyết định dạy cho cô một bài học! Ông đá cô ra khỏi nhà của ông vì ông đã "phát hiện" rằng cô là một đứa con ngoài giá thú của mình và có người bạn tốt nhất của mình để chăm sóc cô và dạy cô làm thế nào để sống một cuộc sống tốt đẹp. 

bao ho gia dinh

Cô sử dụng kỹ năng của mình và bắt đầu kinh doanh riêng của mình. Trong con đường của mình để trở thành một đóng góp cho xã hội, cô đến để trải nghiệm tình yêu đích thực, giá trị của gia đình và bạn bè.

Bình luận phim: