Nội dung Phim Đại Đường Vinh Diệu Tập 54 - 55

Xem Phim Đại Đường Vinh Diệu tập 52 - The Glory Of Tang Dynasty (2017) phim dai duong vinh dieu tập 53 cuối kể về Trầm Trân Châu - tiểu thư khuê cát bị ép tham gia cuộc tuyển chọn phi tần của Quảng Bình Vương. Người con gái Giang Nam với tâm hồn lương thiện này luôn hết lòng giúp đỡ người xung quanh. Khi chiến tranh xảy ra, Trầm Trân Châu nguyện ở lại Trướng An Nam để đồng cam cộng khổ cùng dân chúng.

dai duong vinh dieu

Về sau, Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông - Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.

Từ khóa phim gợi ý:

phim Đại Đường Vinh Diệu tập cuối

xem phim Đại Đường Vinh Diệu Tập 54 - 55
phim Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty
Bình luận phim: