Nội dung Phim Giai Thoại Về Hong Gil Dong Tập 9 - 10

Xem Phim Giai Thoại Về Hong Gil Dong tập 9 - Rebel: Thief Who Stole the People 2017 phim giai thoai ve hong gil dong tập 10 cuối kể về câu chuyện về một vị anh hùng có thật trong dân gian Triều Tiên được cho là sống vào thời đại trị vì hoang dâm đẫm máu của vua Yeonsangun thời Joseon (khoảng những năm 1500) có tên là Hong Gil Dong, Anh được mô tả là kẻ trộm/cướp lấy của cải từ người giàu bất chính để chia cho dân nghèo, chống lại những bất công trong xã hội và giúp bình dân vượt lên trên sự áp bức.

giai thoai ve hong gil dong

Điểm khác biệt của phim này là nhấn mạnh vào năng lực lãnh tụ của Hong Gil Dong.

Từ khóa phim gợi ý:

phim Giai Thoại Về Hong Gil Dong tập cuối

xem phim Giai Thoại Về Hong Gil Dong Tập 9 - 10
phim Giai Thoại Về Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People
Bình luận phim: